078-6999622

Door het enorme succes in Duitsland zijn we op zoek gegaan naar partners om de productiecapaciteit van onze Rolling Homes te verhogen.

Voor het het woongedeelte hebben we een akkoord met de firma NUR-HOLZ uit het Zwarte Woud in Duitsland kunnen bereiken en gaan binnenkort het eerste Rolling Home met volledig lijmvrij massief hout samen ontwikkelen.

Wat we door deze samenwerking kunnen bereiken is een Rolling Home met de volgende eigenschappen:

Gezond (woonklimaat en welzijn)
Duurzaam (CO2 voetafdruk en circulariteit)
Snel (levertijd)

Subscribe
Weekly newsletter

Weekly newsletter